Det relationelle menneske

Det relationelle menneske

Sprog: Dansk
Sideantal: 360
Udgivet: 29-04-2015
ISBN10: 8793145055
ISBN-13: 9788793145054
Forlag: Vindelsti

Mennesket er et relationelt væsen. Det er en fælles menneskelig erfaring, at vi trives og udfolder os i gode relationer. Stadig flere forskere og debattører er begyndt at bruge begreber som „relationel velfærd“ i en erkendelse af, at den fokusering på økonomisk vækst og systemstyring, der har grebet om sig de seneste år, er en blindgyde.

Men hvordan kan denne erkendelse i højere grad udmønte sig i vores liv og samfund? Hvordan får vi gjort relationerne til den afgørende målestok for det gode liv – både i vores personlige liv, livet i hjemmet, på arbejdspladsen, i foreningen og i samfundsfællesskabet?

Hvis vi skal give den relationelle velfærd mere plads i vores samfund, må vi grave nogle spadestik dybere, end det er tilfældet i den almindelige politiske debat. Det handler om menneskesynet og de helt grundlæggende værdier. Tiden er kommet til en kulturrevolution mod systemstyring, vækst-fetish og væren-sig-selv-nok.

Karen Lumholt og Jonas Norgaard Mortensen har bedt en række dygtige fagfolk give deres bud på, hvilke perspektiver personalismens beskrivelse af mennesket har for deres videns- og virkefelt.

Det relationelle menneske. Personalisme i perspektiv er den anden af to antologier, der sætter personalismen til debat. I den første bog, Det personlige samfund. Personalisme i praksis, er fokus på familieliv, dannelse, fællesskab, ledelse og trivsel i velfærdssamfundet. Dette bind 2 udvider i tid, sted og tanke og er mere historisk, eksistentielt og filosofisk.


Hvis du vil blive klogere på, hvordan du flytter dine medarbejdere, så melder du dig på den neuroaffektive lederuddannelse - det vil ændre dit fokus. 1 Den Kognitive Indfaldsvinkel Den Kognitive Indfaldsvinkel Gennem de sidste par årtier har der i verden foregået en revolution på det terapeu- En kommunikationsform der fremmer handling, udvikling & læring på det personlige og faglige plan, gennem bevidstgørelse, udfordring & motivation. Det vil sige, at vi fra at kigge på udsagnsordene som 'udsagnsord' går skridtet videre til at se dem som udtryk for nogle forskellige typer af handlinger.

SØS SINNERUP CHRISTOFFERSEN. Jeg er født i 1974. Jeg er uddannet psykolog fra Århus og Københavns Universitet i 2006 og autoriseret af psykolognævnet. Hormonspiral satte tankerne i gang Det var faktisk min mand, der opdagede sammenhængen mellem mine voldsomme humørsvingninger og min cyklus. Vi tilbyder flere forskellige lederuddannelser - alle er dog konkrete, narrative lederuddannelser. Se mere om DISPUKs mange lederuddannelser og tilmeld dig. Antologi. Cura udgav i 2015 i samarbejde med forlaget Vindelsti endnu en antologi. Denne gang om Det relationelle menneske. Personalisme i perspektiv. Psykolog København - Hos psykologerne behandler vi Stress, Angst og Depression, Parterapi og Krisehjælp. Book online idag og få en tid med det samme! Rundt om i landet prædiker styringspræster hver deres evangelium: NPM er død! Afbureaukratisering! Slip anerkendelsen løs! Læs om de seks.