Funktionelle lidelser - udredning og behandling

Funktionelle lidelser - udredning og behandling

Sprog: Dansk
Sideantal: 244
Udgivet: 02-04-2012
ISBN10: 876281124X
ISBN-13: 9788762811249
Forlag: Munksgaard

Bogen giver både en teoretisk gennemgang af funktionelle lidelser samt vejledning i diagnosticering, behandling og opfølgende behandling af patienterne. Interviewteknik generelt, samt hvordan den anvendes over for patienter med funktionelle lidelser, er bogens omdrejningspunkt. Specielle forhold vedrørende børn og unge gennemgåes separat. I et omfattende appendiks findes bl.a. skemaer som anvendes til udredning og behandling.Bogen henvender sig til alle læger, der møder patienter med funktionelle sygdomme i deres praksis.

Behandlingstilbud for unge med funktionelle lidelser. Funktionelle Lidelser tilbyder udredning og behandling af patienter i alderen 15-19 år med en svær funktionel. Landsdækkende klinisk retningslinje vedrørende udredning og behandling af autismespektrumforstyrrelser / gennemgribende udviklingsforstyrrelser Når du er på hospitalet Besøgstider, mad, mobiltelefon, rygning, overnatning, trådløst net; Når du skal hjem fra hospitalet Hjælpemidler, genoptræning og. Præsentation. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser blev grundlagt i foråret 1999 på initiativ af Aarhus Amt og Aarhus Universitetshospital. Kære bruger. Velkommen til den neurologiske Nationale Behandlingsvejledning, nNBV, udarbejdet under Dansk Neurologisk selskab, DNS. Første version blev tilgængelig. Vi er eksperter i unge med psykiske vanskeligheder og psykiatriske lidelser. Et behandlingsmiljø, der er præget af en ikke-klientgørende og afstigmatiserende tilgang. OBS! Denne vejledning er mere end 5 år gammel. DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade. Ida Nielsen er uddannet cand.psych fra Aarhus Universitet, hvor hun var tilknyttet universitetets Angstklinik for Børn og Unge og varetog behandling af angstlidelser. Dansk Endokrinologisk Selskab (DES), DSAM og Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) har i 2011 udgivet fælles nationale anbefalinger om farmakologisk behandling. Børn, unge og voksne med ADHD har vanskeligheder ved eksekutive funktioner, det vil sige, de har problemer med at skabe overblik og struktur samt vanskeligheder med.